ΡΑΣ | "Ο σταθμάρχης δεν είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του"

ΡΑΣ | "Ο σταθμάρχης δεν είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του"

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος εμπλέκεται στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχε εκπαιδευτεί σωστά από τους αρμόδιους για τη θέση από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας. Ειδικότερα, η ΡΑΣ αναφέρει πως: "Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με τα έως σήμερα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, διαβλέπει ισχυρές ενδείξεις ότι ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης που παρείχε ο Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής σε προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί κρίσιμα καθήκοντα υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρκής.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με σειρά ελέγχων διερεύνησε τον κύκλο της εκπαίδευσης του Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας στον οποίο συμμετείχε ο σταθμάρχης που εμπλέκεται στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2022 και διαπίστωσε ότι δεν τεκμηριώνεται η σωστή και ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων του συγκεκριμένου κύκλου μαθητείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καταγράφονται στον Οδηγό Σπουδών".

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.